SC Profi Tools SRL cu sediul în Satu-Mare bulevardul Cloșca nr. 61 , CUI RO 14422129 Nr. Reg. Com.  J30/49/2002 care funcționează conform legilor din România este proprietarul www.profitools.ro și a tuturor subdomeniilor acesteia.

Folosirea acestui site, implică acceptarea tuturor termenilor și condițiilor prezentate în continuare. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor. 

Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, SC Profi Tools SRL prin www.profitools.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs.

Scopul colectării datelor Dvs. este: comerțul electronic, informarea clienților privind contul lor de pe www.profitools.ro, marketing, monitorizarea vânzărilor.

Datele Dvs. vor fi păstrate conform contractelor în desfășurare (perioada contractuală) plus o perioadă suplimentară de 10 ani de la ultima factură emisă către Dvs., conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată. Datele Dvs. vor fi transmise doar către instituțiile autorizate ale statului - în vederea respectării obligațiilor fiscale - și departamentului nostru de contabilitate. Ștergerea datelor Dvs. va putea fi solicitată oricând, printr-o cerere expresă, adresată prin intermediul unui e-mail la office@profitools.ro. Datele Dvs. sunt accesate numai de  angajații SC Profi Tools SRL prin intermediul www.profitools.ro, cu scop de a executa în mod corect toate operațiunile necesare gestionării comenzii și a altor solicitări. Respectând dispozițiile legale în vigoare, de la data de 12.03.2020, în cazul în care nu mai doriți să primiți în continuare informații privind produsele și ofertele noastre vă rugăm să va dezabonați accesând butonul „dezabonare” sau trimiteți un mail la office@profitools.ro prin care vă exprimați dorința de a va dezabona. Dezabonarea va duce la ștergerea adresei de mail din baza noastră de date în termen de maxim 30 zile.

Toate referirile la diferiți producători sau coduri ale acestora se fac pentru a identifica produsele dar nu întotdeauna codurile coincid cu cele ale furnizorilor.

Prețurile sunt exprimate în lei și includ TVA.

Deținătorul sitului www.profitools.ro, a produselor și serviciilor oferite de acesta va fi numit în continuare Vânzător, iar utilizatorii autorizați ai site-ului Cumpărători.

Vânzătorul poate modifica prețurile fără notificare prealabilă în cazul în care, costurile de transport, ratele de schimb, prețurile materialelor, taxele de import sau alți parametrii care influențează prețurile se modifică în timpul sau după trimiterea ofertelor de preț sau a comenzilor. Orice modificare va fi făcută respectând condițiile legale.

Vânzătorul păstrează dreptul de proprietate intelectuală pentru toate imaginile și desenele realizate/prelucrate de companie, prezente pe www.profitools.ro și interzice copierea și distribuirea lor fără acordul scris al Vânzătorului.

Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele greșeli apărute în oferta de preț și cataloage. Pozele sunt cu titlu informativ și pot exista diferențe față de original.

Comenzile se pot efectua pe web shop (www.profitools.ro), e-mail sau telefonic. Livrarea produselor se va face prin serviciul de curierat rapid, firme de transport specializate sau cu mașinile proprii ale Vânzătorului. Cheltuielile necesare transportului sunt suportate, în funcție de valoarea comenzii, de către Vânzător sau de către cumpărător în cazul în care acestea nu se încadrează în pragurile valorice stabilite de Vânzător. Pentru a afla pragurile valorice vă  rugăm contactați Vânzătorul.

Costurile de transport depind atât de destinație cât și de dimensiunea și greutatea coletului, drept urmare aceste costuri se pot modifica. Pentru detalii legate de transport și costurile aferente vă rugăm contactați Vânzătorul.

Cumpărătorul se obligă la plata produselor comandate de la Vânzător, iar plata produselor se va face:

- numerar la livrare, în cont colector la curier;

- cu cardul în momentul comenzii;

- cu ordin de plată pe baza facturii emise.

Modalitatea de plată va fi consimțită de către Cumpărător împreună cu Vânzătorul. Toate bunurile rămân proprietatea Vânzătorului până în momentul achitării tuturor debitelor. Toate bunurile comandate vor fi facturate. Orice greșeală legată de factură trebuie adusă la cunoștința Vânzătorului pentru a fi corectată.

Cumpărătorii nu trebuie să accepte pachete deteriorate vizibil. În acest caz cumpărătorul trebuie să anunțe imediat Vânzătorul. Vânzătorul trebuie contactat direct de către cumpărător - în cazul în care acesta refuză să primească un colet - pentru a i se explica motivele refuzului.

SC PROFI TOOLS SRL nu se face vinovată pentru informațiile eronate privind caracteristicile produselor sau prețuri eronate de redactare (preț greșit redactat, sub prețul real al produsului) iar în cazul unor asemenea erori are dreptul să anuleze comanda fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți una față de cealaltă sau fără să poată să pretindă celeilalte daune-interese (art. 1303 Cod civil), http://www.dsclex.ro/coduri/cciv5.htm

Garanția produselor comercializate de Vânzător se supune legislației în vigoare pentru fiecare categorie de produse în parte.

Politica cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este deosebit de importanta pentru noi.

Prin acest document vă informam asupra modului în care noi prelucrăm datele Dvs. precum și asupra drepturilor pe care le aveți în baza Regulamentului European privind Datele cu Caracter Personal, EU 679/2016, GDPR.

 

1. Ce tip de date prelucrăm?

În vederea procesării comenzii Dvs., a comunicării de materiale în scop de marketing, sunteți de acord să ne încredințați un minim necesar de date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon.

Vă rugăm să NU ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în acest document.

2. Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi pentru unul din următoarele scopuri:

– de a da curs comenzii Dvs.;

– a vă transmite materiale în scop de marketing (ex. informări cu privire la produse, oferte, alte informări în legătură cu furnizarea produselor noastre, etc.);

– pentru îmbunătățirea bunurilor și serviciilor noastre;

– pentru a lua decizii de business;

– pentru a respecta diferite dispoziții legale;

– pentru respectarea si apărarea drepturilor noastre legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. exprimat prin formularea comenzii sau expres în sensul transmiterii de material publicitare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).


3. Cine are acces la datele Dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de Dvs. sunt prelucrate de societatea noastră. În afara autorităților responsabile, anumiți consultanți externi (ex. avocați, contabili) pot avea acces la datele Dvs.

Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terțe persoane și nici nu vor fi procesate în afara spațiului UE.

 

4. Cat timp sunt stocate datele Dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada raporturilor noastre contractuale/abonării la newsletter, iar în cazul în care dispozițiile legale ne obligă la păstrarea datelor pe un anumit interval de timp, pe durata acestui interval (ex. actele contabile se păstrează potrivit legii contabilității pentru o perioadă de 10 ani).

Dacă datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru a ne respecta obligațiile contractuale sau dispozițiile legale, acceste date vor fi șterse în mod periodic.

 

5. Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoana vizată, în anumite condiții, aveți următoarele drepturi:

1. dreptul de acces la date – în conformitate cu art. 15 GDPR aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și dreptul de acces la datele respective; totodată, puteți obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate nouă și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., avem dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu exceptia cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

2. dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

3. dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române;

4. dreptul la restricționarea prelucrării – în baza art. 18 GDPR aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor Dvs.

5. dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, cum acestea au fost furnizate către noi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;

6. dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

7. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

8. dreptul de a depune o plângere în baza art. 77 GDPR în fața Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

9. dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de noi pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor Dvs.a, ne puteți contacta la adresa: office@profitools.ro

 

Reclamații și sesizări

Pentru reclamații și sesizări ne puteți contacta prin email la adresa magazinonline@profitools.ro, telefon 0722 380 320, personal sau prin poștă la adresa SC PROFI TOOLS SRL, Satu-Mare, B-bul Cloșca nr. 61, 440196.

În cazul reclamațiilor pentru produsele livrate de Vânzător aflate în garanție, cumpărătorul trebuie să  contacteze Vânzătorul pentru a stabili procedura de urmat. Produsele ce prezintă defecte de fabricație vor fi înlocuite, sau la cererea cumpărătorului returnate.

Altele

Această politică de confidențialitate a fost actualizată la 12 Martie 2020. Ne rezervăm dreptul de a o modifica periodic.

Legislație

Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 protecţia consumatorilor.

Legea nr. 363/2007 privind modificarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor.

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date.